Terms and conditions

Handelsbetingelser

Gældende per 10.01.22


June Andersen

Avenida de Barcelona 47, 3D

20014 San Sebastián

Spanien

CVR: ES-X8130424Q


Kontakt:

Kundeservice: hej@juneandersen.dk


Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms. med mindre andet er angivet.

Du kan betale med internationale kreditkort som f.eks. VISA, Mastercard og American Express osv. via den sikre online betalingsgateway Stripe.


Forbehold:

Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.


Rettigheder

Alle rettigheder tilhører June Andersen.

Købet er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt.

Enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig.


Medlemsklub "Få succes med Facebook annoncering":

For medlemskab af "Få succes med Facebook annoncering" gælder, at abonnementsprisen automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hvert træk. Medlemsklubben er således et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb.

Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på 6 måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder. En løbende aftale kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.


Opsigelse af abonnement

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at klikke på linket "Se din ordre", som står i hver faktura. Klik derefter på linket "Stop fornyelse af dit abonnement" og følg vejledningen.

Når du opsiger dit medlemskab, har du adgang i den periode, som du har betalt for, men du vil ikke blive opkrævet yderligere rater (ud over dem, som du evt. er bundet til). Du modtager en bekræftelse på din udmeldelse. Den er din dokumentation for, at abonnementet er opsagt.

Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist. 

Abonnementet gælder fra købstidspunktet. Det betyder, at hvis du f.eks. melder dig ind d. 28. februar kl. 07:32 og opsiger dit abonnement i løbet af den følgende måned, så varer dit abonnement til d. 28. marts kl. 07:32. 


Manglende betaling:

Ved manglende betaling af rater for abonnementer med bindingsperiode vil adgangen til medlemsklubben blive lukket 2 dage efter manglende betaling. Adgangen genåbner, når samtlige forfaldne beløb er betalt. 

Der vil tidligst 10 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr. 

Inden rykkerskrivelserne udsendes, vil du modtage et par venlige betalingspåmindelser uden gebyr. 

Efter 30 dages manglende betaling forfalder samtlige resterende rater til betaling med det samme.

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 10, 20 og 30 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 10 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.


Ændring af oplysninger:

Ønsker du at forny dit betalingskort gøres dette ved at klikke på linket "Se din ordre" i din seneste faktura og følge vejledningen. Systemet vil dog ofte automatisk sende dig en påmindelse med link til betaling og registrering af nyt kort. Har du spørgsmål om fornyelse af betalingskort, så skriv til hej@juneandersen.dk

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. June Andersen kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller pga. e-mailadresser, som ikke virker. 


1:1 Mentorforløb:

Produktet ”1:1 Mentorforløb - Facebook annoncer der konverterer” er et engangskøb. 

Den fulde investering/ 1. rate faktureres umiddelbart efter din tilmelding. Er du tilmeldt ratebetaling, trækkes 2. rate 30 dage efter. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Du modtager en mail med bekræftelse på køb af mentorforløbet.

Sessioner i forbindelse med mentorforløbet afvikles på de aftalte tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, har June Andersen og klienten ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for aftalte 1:1 sessioner. Der fastlægges et nyt tidspunkt efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Ved 1:1 sessioner er du selv ansvarlig for at logge på, på de aftalte tider, og for at du har en velfungerende internetforbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og email adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte email adresse.

Når tidspunktet for 1:1 sessionen er aftalt, er det bindende. Skulle det ske, at du ikke fremmøder online inden for 15 min. efter sessionens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få penge retur eller bytte til en ny tid i dette tilfælde.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ønsker du at ændre det kort som ratebetalingen trækkes på, gøres dette ved at klikke på linket ”Se din ordre”, som står i hver faktura eller betalingsanmodning, og indtaste de nye betalingsoplysninger. 

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. June Andersen kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller e-mailadresser som ikke virker. 

Ansvar:

Det vil altid være dit eget ansvar at tage handling på de ting der undervises i. Ved deltagelse i mentorforløb, er du 100 % ansvarlig for din egen udvikling, ligesom du selv er 100% ansvarlig for, hvordan du handler og forholder dig til de informationer, du modtager.

June Andersen kan ikke gøres ansvarlig for, hvordan du vælger at forholde dig til de informationer, som du modtager, og hvordan du vælger at handle på dem.

Returret:

Der ydes ikke returret på digitale produkter herunder mentorforløbet.

Husk derfor at læse beskrivelsen af produktet godt igennem, så du er sikker på, at du har lyst til at købe det. skulle du have nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til: hej@juneandersen.dk

Bemærk, at allerede udstedte fakturaer ikke refunderes.